Koło powstało 15 września 1952 r., a jego założycielami byli: W. Berliński, J. Drzewiecki, Dobrzyński, Filipowicz, W. Gąsior, C. Górecki, H. Koziarski, Kuflowski, J. Ley, Z. Mikutra, Nakielski, Popielarz, Szewczyk, Wawrowski. Siedziba koła od początku znajdowała się w Olsztynie. Początkowo koło zrzeszało wyłącznie funkcjonariuszy MO, głównie z Komendy Wojewódzkiej Milicji. W skład pierwszego Zarządu koła wchodzili: W. Berliński, J. Drzewiecki, H. Koziarski, Z. Mikutra. Od 1955 r. zgodnie z zaleceniami władz PZŁ, koło zaczęło przyjmować członków spoza środowiska funkcjonariuszy MO, głównie leśników i rolników. Przełom datuje się w latach 80., wówczas nastąpił napływ nowych członków.

Gospodarka łowiecka

Od 1954 r. koło dzierżawi 2 obwody, z których jeden znaj-duje się w granicach powiatu ostródzkiego (307). Obejmuje on 2 kompleksy leśne: Bednarecki Las i Dylewski Bór. Są to głównie lasy bukowe. Na terenie obwodu znajduje się najwyższe wzniesienie — Góra Dylewska. Powierzchnia obwodu wynosi 9 516 ha (udział gruntów leśnych 26%). Natomiast drugi obwód znajduje się w powiecie mrągowskim (233) i obejmuje kompleksy leśne połączone z Puszczą Piską. Granice tego obwodu są bardzo malownicze, biegną głównie brzegami rzek i licznych jezior. Zajmuje on pow. 7 955 ha (udział gruntów leśnych 55,3%). Oba obwody zaliczane są do obwodów średnich, są zasobne głównie w zwierzynę grubą. W latach 80. zaczął następować spadek pogłowia zwierzyny grubej oraz gwałtownie malała liczba zwierzyny drobnej. Obecnie widoczny jest wzrost populacji dzika i jelenia. Myśliwi obserwują w łowiskach coraz więcej zająca i kuropatwy. W ostatnich latach koło podejmuje próby introdukcji bażanta i kuropatwy. W obu obwodach występuje duża liczba drapieżników: lisów, jenotów, norek, kun oraz drapieżników skrzydlatych. Członkowie koła w ostatnich latach przystąpili do intensywnych polowań na lisy i jenoty. Sporadycznie pojawiają się daniele, muflony, wilki a nawet rysie. Koło pozyskuje obecnie: 50 jeleni, 129 saren, 120 dzików oraz zwierzynę drobną, głównie lisy i jenoty. Od kilku lat oszczędzane są zające. Przez wiele lat koło organizowało polowania dewizowe. W obu obwodach myśliwi dewizowi pozyskiwali rocznie 5-7 byków, 8-10 rogaczy, 2-8 dzików, sporadycznie łanie i kozy. Obecnie koło nie organizuje polowań dewizowych.

Członkowie Zarządu

Obecnie koło liczy 71 osób. Najstarszymi członkami koła są Bronisław Moczkowski (od 1957 r.) oraz Adolf Skowron (od 1964 r.). Obecnie w kole nie ma żadnego czynnego pracownika Policji. Obecny Zarząd koła: prezes – Marek Jałyński, łowczy – Krzysztof Podgórniak, skarbnik – Zenon Królak, sekretarz – Przemysław Sobiech.

Wyróżnienia

W 2008 r. koło otrzymało Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, ponadto Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej posiadają: S. Chyczewski, M. Jałyński, J. Pawszyk, Z. Perkowski, J. Pupel, B. Skiepko, natomiast Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: S. Chyczewski i B. Skiepko.

Ważne wydarzenia

Koło organizuje co 5 lat (okrągłe rocznice) uroczyste bale okolicznościowe dla wszystkich członków koła i ich rodzin.

60 lecie Koła Łowieckiego "Kormoran" w Olsztynie
60 lecie Koła Łowieckiego „Kormoran” w Olsztynie

Współpracuje ze szkołami w Pietrzwałdzie, Rybnie i Kozłowie, np. przy sadzeniu lasu, zbieraniu karmy dla zwierząt oraz wspólnym dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym. W zamian za pomoc dzieci otrzymują dofinansowanie do wycieczek oraz paczki w okresie Bożego Narodzenia. Co roku wraz z leśnikami koło organizuje wspólne sadzenie lasu w obu obwodach, W okresie wiosennoletnim odbywa się przystrzeliwanie broni połączone z piknikiem dla rodzin członków koła oraz z zawodami strzeleckimi.