UCHWAŁA NR 14/2015 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.