Koło Łowieckie „Kormoran” dzierżawi 2 obwody: nr 307 oraz nr 233.

Obwód nr 307 położony jest w granicach powiatu ostródzkiego i obejmuje on 2 kompleksy leśne: Bednarecki Las i Dylewski Bór. Dominującym gatunkiem w drzewostanie tych lasów jest buk. Powierzchnia tego obwodu wynosi 9516 ha.
Kliknij tutaj aby obejrzeć mapę obwodu nr 307

Drugi obwód (nr 233) znajduje się w powiecie mrągowskim i obejmuje kompleksy leśne połączone z Puszczą Piską. Zajmuje on pow. 7955 ha.
Kliknij tutaj aby obejrzeć mapę obwodu nr 233

Numer obwodu
Powierzchnia
ogólna obwodu
[ha]
Lesistość
[%]
Opis granic obwodu łowieckiego
233 7.960 55,1 Od wsi Borowe szosą przez Dłużec do Jeziora Białego i jego zachodnim brzegiem oraz drogą i szosą przez Machary i Babięta oraz drogą do Krawna, skąd zachodnim brzegiem jez. Krowienko i strugą, a dalej zachodnim brzegiem jez. Babięty Małe oraz ponownie strugą i z kolei zachodnim i północnym brzegiem jez. Stromek oraz strugą do szosy przez Rozogi, Rybno, Karczewiec i Piłak do wsi Borowe.
307 9.719 27,8 Od Durąga szosą przez Glądy, Szczepankowo, Dylewo, Tułodziad, Marwałd do Wysokiej Wsi, skąd drogą do Glaznot i dalej drogą polną z południowej części Glaznot do strugi Gizeli i tą strugą do Kołodziejek, skąd szosą przez Bałcyny do Napromu i stąd drogą przez Rudno i Dziadyk do Durąga.