1. Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego, sarn – rogaczy
  2. Plansze poglądowe starcia rejestrów zębów bocznych (źródło: Zarząd Okręgowy w Olsztynie)