Prezes – Przemysław Sobiech (pełniący obowiązki)


Łowczy – Albin Soboczyński (pełniący obowiązki)


Podłowczy – Marian Bulak


Skarbnik – Zenon Królak


Sekretarz – Przemysław Sobiech