Zarząd Koła

Prezes – Franciszek Mackojć
Łowczy – Albin Soboczyński
Łowczy – Marian Bulak
Skarbnik – Krzysztof Turek
Sekretarz – Przemysław Sobiech
członek Zarządu – Łukasz Kołodziński


Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Antoni Borowski
Członek – Janusz Bałdyga
Członek – Marek Deliś