Prezes – Franciszek Mackojć
Łowczy – Albin Soboczyński
Łowczy – Marian Bulak
Skarbnik – Krzysztof Turek
Sekretarz – Przemysław Sobiech
członek Zarządu – Kołodziński Łukasz


Komisja rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Deliś
Członek Komisji Rewizyjnej – Łukasz Kołodziński