Prezes – Marek Jałyński


Łowczy – Krzysztof Podgórniak


Podłowczy – Marian Bulak


Skarbnik – Zenon Królak


Sekretarz – Przemysław Sobiech

Reklamy